Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Verslagen 2010

BODEMDIERENEXCURSIE NATUURPARKJE BOVENBUREN-JACHTLAAN, Zaterdag 28 augustus 2010.

Een flinke bui kluisterde de 6 deelnemers aan een droge plek onder het lover van enkele grote bomen. We verzamelden humusrijke grond, schors en takjes her en der uit de verschillende bosschages. Witte bakjes maakten het mogelijk de kleine dieren te onderscheiden. We zouden vooral springstaarten aantreffen, maar dat was niet zo, slechts enkele troffen we aan. Had het te maken met de droge en warme zomer, of grepen we er gewoon naast?


Glanzende agaathoren.

Lang hebben we de laatste vervelling gevolgd van een pissebed (Armadillidium vulgare): het dier trok zijn kop terug uit de resten van zijn oude te krap geworden uitwendige skelet. We zagen nog twee soorten pissebedden, Porcellio scaber en heel veel, ook veel jonge, Philoscia muscorum. Porcellio is wat
minder plat en wat grijzer dan Armadillidium, Philoscia is beduidend kleiner en heeft als belangrijke kenmerken een bonter gekleurd uitwendig skelet met een donkere streep over de rug en een donkere kop. Ze hebben alle 7 paar poten.


Bont schaapje.

Een tweetal kevers vonden we, namelijk Notiophilus biguttatus, een loopkever en Stenus clavicornis. De laatste is een kortschildkever.
Van de slakken troffen we twee soorten aan in de strooisellaag, enkele glansslakken en de glanzende agaathoren (Cochlicopa lubrica).
Fraai ook toonden zich de larven van kevers met hun witte slanke gesegmenteerde lijfjes en hun bruine koppen met indrukwekkend grote kaken. Natuurlijk waren er ook spinnen, hooiwagens, duizendpoten en aaltjes, maar we hebben ze niet op naam gebracht.
Tot slot troffen we op een van onze laarzen de fraaie rups aan van het Bont schaapje (Acronicta aceris). De rups leeft op veel loofbomen. Was hij op weg om zich te verpoppen? Opmerkelijk is zijn gedrag bij onraad: hij rolt zich op waardoor hij op een pluisje lijkt en als rups niet meer herkenbaar is.
Gaandeweg de excursie ging Chris in op het nut dat de dieren hebben voor de bodem, de planten en voor elkaar. Kortom… de kringloop in het ecosysteem park.

Aart Jan Langbroek en Chris van Houdt

BODEMDIERENEXCURSIE MIDWOLDERBOS, Zaterdag 18 september 2010.

Fraaie wolkenluchten over het Oldambtster landschap met zon, afgewisseld met enkele flinke buien. Ondanks deze weersomstandigheden lieten enkele inwoners uit het Oldambt, en zelfs een uit Veendam!, zich niet afschrikken. Met z’n zevenen, togen we het Midwolderbos in. Bij het paddestoelenpad werden we verwelkomd door gekraagde aardsterren en porseleinzwammen.
De oude stammen en de dikke laag humus moesten wel garant staan voor veel bodemdieren. Voor de meesten was de enorme rijkdom een openbaring: zoveel pissenbedden, hooiwagens, duizend- en miljoenpoten, met daartussen de vele springstaarten. Een tweetal soorten pissenbedden kwamen we tegen, namelijk Oniscus asellus en Philoscia muscorum. Oniscus zit vaak bij rottend hout en Philoscia kom je veel tegen op bosgrond
Gekraagde aardsterren met nog ongeopende buitenlaag.

Kevers en slakjes hadden onze speciale aandacht. Want zijn dat nou niet net de specialiteiten van ondergetekenden?
Kevers hebben we niet veel gezien. In een rottende paddestoel, een soort stuifzwam vonden we een kleine kortschildkever met de naam Proteinus brachypterus.

De opvallendste vondst was de look-glansslak met zijn kenmerkende sterke uiengeur. Verder waren er veel gewone tuinslakken die een bruine mantelrand hebben als ze volwassen zijn. Ook veel Heesterslakken troffen we aan op het strooisel en in de bodembedekkers. Onder dood hout vonden we ook boerenknoopjes en de glanzende agaathoren.
Na het paddestoelenpad liepen we oude bos uit en bezochten een open en zonnige, dus opgewarmde plek in het Midwolderbos. Daar troffen we weer veel pissebedden aan, maar ook duizendpoten, spinnen, hooiwagens en een enkele wants. Er was geen kever te zien, ook niet na goed zoeken.
Boerenknoopje

Ook tijdens deze excursie, ging Chris in op het nut dat de dieren hebben voor de bodem, de planten, voor elkaar en voor de mens. De deelnemers hebben veel vragen gesteld over allerlei geleedpotigen en vonden het een leerzame excursie die voor herhaling vatbaar is.

Aart Jan Langbroek en Chris van Houdt

 
 
by R & T