Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Faunapassage Zuid

De Beertsterweg over de kwelsloot ten zuiden van het Winschoterdiep niet hoefde te worden veranderd. Toch is door de provincie een buis voor de fauna onder de weg door geperst. Deze buis heeft een doorsnede van 38 cm. De foto's geven een impressie van onlangs aangebrachte tunnel.

faunapassages zuid detail-west

De opening van de tunnel.

faunapassages zuid detail-west

faunapassages zuid detail-west (2)

De opening van de tunnel.

faunapassages zuid detail-west (2)

faunapassages zuid overzicht-west

Situatie aan de westzijde van de Beertserweg. Op de voorgrond de kwelsloot. Rechts in het deel van het afgegraven tualud ligt de opening van de tunnel vlak achter het riet.

faunapassages zuid overzicht-west

faunapassages zuid detail-oost

De faunatunnel aangebracht aan de onderzijde van het wegtalud.

faunapassages zuid detail-oost

faunapassages zuid overzicht-oost

Overzicht van de kwelsloot met rechts een watervoerende duiker en links de tunnel voor de fauna.

faunapassages zuid overzicht-oost
 
 
by R & T