Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Project "Natuurpark de Schutse"

"Natuurpark de Schutse" is als groenproject aangesloten bij het "Groen dichter bij" van de Postcodeloterij.
Hierbij gaat het om samenwerking met organisaties zoals wijkplatform Zuid, onderwijsinstellingen waaronder het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en de OOBO en de Club Oldambtster Groen, gemeente Oldambt en Publiq (beheer van de groene openbare ruimte), het welzijnswerk (SWO) en ouderenorganisaties.
Het 3 hectare grote grasland aan de Albert Verweijstraat zal worden omgevormd tot een gevarieerd terrein met water en diverse leefgebieden voor planten en dieren.


Een deel van het grasveld van de
voormalige flat "de Schutse", aan de
Albert Verweijstraat (rechts) in Winschoten.
Situatie in maart 2011


Klaas (links) en Cornelis (rechts) overdenken
hoe het gebied fraai en duurzaam zou
kunnen worden ingericht voor de scholen,
de wijk en de inwoners van het Oldambt.

Voor meer informatie:
Klik op het ballonnetje bij Winschoten op de kaart

 
 
by R & T