Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Verslag slakkenexcursie Winschoten, 22 september 2012

Om 10 uur stonden de twaalf deelnemers bij de kinderboerderij in Winschoten klaar om aan de excursie te beginnen. De zon scheen, maar door het natte weer van de afgelopen uren was het wel vochtig in de bosjes, op de paden en in het moerasje van het Stadspark. Ideaal slakkenweer dus! Gewapend met de zoekkaart “Landslakken van Nederland” gingen we op pad.

In een van de bosjes, nabij de houtkapschuur van NOVO, zochten we slakken tussen het struikgewas, en onder het vele dode hout van oude stammen en takken. Veel Boerenknoopjes ( Discus rotundatus) onder het dode hout, en een Glanzende agaathoren (Cochlicopa lubrica).


Kijken naar slakken op dood vochtig hout.
Foto voor Dagblad van het Noorden.

Tussen het struikgewas en op bomen vonden we Heesterslakken (Arianta arbustorum) en Gewone tuinslakken (Cepea nemoralis), en verder nog de Gewone wegslak (Arion ater) en waarschijnlijk de Donkere wegslak (Arion distinctus). Nabij het moerasgedeelte nog een barnsteenslakje (vermoedelijk de Slanke barnsteenslak: Succinella oblonga) op een blad.

Een opvallende vondst was een op het land levende platworm (Rhynchodemus terrestris) onder een vochtig stuk dood hout. Deze platworm wordt vaak over het hoofd gezien.


Foto van de op het land levende platworm.
Sterrrebos, Winschoten.

In een rottend stuk hout troffen we een hommel aan die er een fraaie ronde kamer als winterverblijfplaats
in had geknaagd.

De deelnemers gingen terug naar huis, waar ze met behulp van de meegegeven zoekkaart verder op “slakken jacht” kunnen gaan.

 
 
by R & T