Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Verslag excursie Urwald Hasbruch, 14 april 2012

Excursie vanwege het zevenjarige bestaan van de ClubOldambtsterGroen.

Met 22 deelnemers vertrokken we met de bus uit Winschoten. De dag was goed uitgekozen, tussen koudere dagen in. De temperatuur liep op tot 10-13 graden Celsius, en er was een mager zonnetje. Voor het Urwald Hasbruch precies goed, omdat het licht zacht door de takken, met soms al fris groene jonge blaadjes er aan, scheen. Onderweg waren veel reeën te zien in de weilanden van het overwegend kleinschalige landschap.

Na een korte inleiding over de geschiedenis van het bos gingen we af op de Friederikeneiche. Een 1200 jaar oude eik die zo te zien al heel wat had meegemaakt. Fors, fier, knoestig en half gebroken stond hij daar in het vochtige bos.

Bosanemonen stonden er volop, en met hun witte bloemenzee gaven ze aan het ontluikende bos een weldadige zachte schijn. Maar er stonden nog andere bloemen, zoals Slanke sleutelbloemen, Ongevlekt longkruid, Donkersporig bosviooltje, Bosgeelster, Verspreidbladig goudveil, Muskuskruid, Knopig helmkruid, veel onopvallende Bosbingelkruid planten die het van kalkhoudende bodems moeten hebben. Ze toonden alle een fantastisch palet aan kleuren op de bosbodem.

Op naar het “echte” Urwald. In dit gedeelte wordt de natuur met rust gelaten, en kan haar eigen ontwikkeling doormaken zonder ingrijpen van de mens. Het gevolg is dat er veel dode stammen in het bos staan met op de grond de afgebroken dode takken en stamresten. Een wonderlijk geheel, maar wel van betekenis. Veel grote insectenlarven komen er in voor. Grote insecten zijn van belang voor veel vleermuizen.
Op een dode stam troffen we een gele slijmzwam aan: heksenboter. Dit organisme verschilt sterk van schimmels, het is een plasmodium (Myxomyceet) en behoort daarmee eerder bij de amoeben. Slijmzwammen kunnen zich dan ook verplaatsen. Ook de grote tonderzwammen op eiken vielen op. Een mooie gelegenheid om over kringlopen te praten.

Komt het door de bescherming van al het dode hout in het bos? In ieder geval lieten Bosmuizen zich opvallend vaak zien op en onder het vele dode hout.

Verder kwamen we nog op dood hout het lege slakkenhuisje tegen van (vermoedelijk) de Gladde clausilia, een in Nederland bedreigede slakkensoort. Tussen het strooisel vonden we talrijke springstaarten, duizendpoten en pissebedden die helpen bij de vertering van dood blad.

Het voorjaar brengt ook veel vogelleven met zich mee, zeker in oude bossen waar de natuur haar gang kan gaan. De Koolmees, Zwartkop, Tjiftjaf, Vink en Boomklever waren overal te horen. En ook soms het lachen van de Groene specht. Ook de Grote bonte specht deed mee en liet zich zo nu en dan zien.
We sloten de excursie af met een heerlijke lunch in een Duits restaurant in de buurt. We praatten nog wat na, en 30 minuten later dan gepland kwamen we voldaan en rijk weer aan in Winschoten.

Bedankt Klaas, Johanna en Chris, en alle deelnemers die ieder hun bijdrage aan een geslaagde excursie hebben geleverd.

Hebt u foto's gemaakt tijdens de excursie? Mail ze ons dan via: info@clubog.eu


Oeroude stam van een levende haagbeuk.

 
 
by R & T