Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

SLAKKENEXCURSIE STADSPARK Zaterdag 15 september 2007

De fraaie ochtend stond garant voor een plezierige excursie. Niet het minst vanwege de aandachtige deelnemers. Vier deelnemers in getal.
Bij de start enige uitleg over kenmerken van slakken: huisjesslakken met een gebogen mantelrand wanneer ze volwassen zijn, de dieren zijn tweeslachtig en het kalkpijltje speelt een belangrijke rol het behoud van de soort, sommige soorten houden van vooral afval, andere eten ook verse planten. Dat huisjesslakken, zoals de segrijnslak en de gewone tuinslak verscheidene jaren leven voor ze zich kunnen voortplanten wekt altijd weer verbazing.
Daarna een bosje in op zoek naar slakken. We kwamen de volgende soorten tegen: op de bodem en de weg grote wegslakken (Arion ater), Vooral op brandnetels (opvallend!) en andere ruigtekruiden heel veel heesterslakken (Arianta arbustorum), de gewone tuinslak (Cepea nemoralis) vaak op stammetjes of kruiden, onder dood hout het boerenknoopje (Discus rotundatus) en ook glansslakken (vermoedelijk Oxychillus alliarius) met een bruin-geelgroene glans en natuurlijk de de segrijnslak (Helix aspersa) tussen het vochtige groen. Het aardige haarslakje hebben we deze keer niet aangetroffen.

De excursie was ook een bijzondere ontmoeting van mensen uit het onderwijs en de ClubWinschoterGroen/KNNV. We hopen op onder meer een kruisbestuiving met het onderwijs (vo en mbo) om ecologische randvoorwaarden toe te kunnen passen bij het beheer van het groen in Winschoten.

Aart Jan Langbroek

 
 
by R & T