Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Faunapassages


Om het drukke verkeer in goede banen te leiden is door de gemeente en de provincie besloten tot de aanleg van een tweetal rotondes in de weg. De ClubWinschoterGroen nam het initiatief om samen met de KNNV afdeling Veendam e.o. (Veldbiologie), het IVN-Oldambt, Stichting Natuurwater en Stichting Otterstation Nederland te pleiten voor de aanleg van veilige passages voor dieren (faunatunnels).

Het is goedkoper om faunapassages aan te leggen tijdens de aanleg van wegen dan achteraf.

De Beertsterweg ten noordoosten van Winschoten doorsnijdt groenzones met sloten. Dieren zoals egels konden de wegen niet veilig passeren omdat er geen voorzieningen waren getroffen.
 • N = noordelijke Rotonde (Blauwe Roos)
 • Z = zuidelijke rotonde
 • Een faunapassage is reeds aangebracht onder de weg bij de zuidelijke rotonde (nummer 1): KLIK HIER  Faunapassages bij de noordelijke rotonde, de Blauwe Roos, zijn eveneens aangelegd (nummers 5): KLIK HIER.

   
   
  by R & T