Natuur en milieu in het Oldambt, Winschoten, Scheemda, Midwolda, Oostwold, 't Waar, Woldendorp, Bad Nieuweschans, Heiligerlee, Westerlee. Natuurlijk beheer openbare ruimte. Natuureducatie, educatie, natuurlijk tuinieren.
 

Doelstelling

De ClubOldambtsterGroen bestaat uit onafhankelijke burgers die zich ten doel stellen het bevorderen van de ontwikkeling en het behoud van wilde plantengezelschappen (vegetaties) en wilde dierenpopulaties –in hun ecologische samenhang- op het grondgebied van de gemeente Oldambt, in optimale aantallen en in optimale diversiteit. Ter wille van de wilde natuur als zodanig en daarbij ter wille van alle Oldambtster burgers, opdat dezen kunnen leven omringd door een rijk gevulde en diverse natuur die zij alle seizoenen van het jaar kunnen horen en zien en waarvan zij de levensverrichtingen kunnen volgen en mee-beleven, tot persoonlijk genoegen en persoonlijk welzijn.

In de omgekeerde piramide hiernaast staat de doelstelling uitgewerkt in drie pijlers:

1. Aanvullend natuurlijk groenbeleid. Deze pijler richt zich vooral op verbetering van gemeentelijk groenbeheer.

2. Natuureducatie door gericht voorlichting te geven aan individuen, groepen en organisaties zoals wijkplatforms en dorpsverenigingen.

3. Natuurbewust tuinieren. Door natuurlijke processen ook in de tuin hun gang te laten gaan kan een aantrekkelijker, gevarieerder en gezonder leefomgeving worden bereikt.

NIEUWE FLYER IN 2012.
In 2012 is een nieuwe flyer ontwikkeld, gebaseerd op de drie pijlers (onderste figuur). De drie foto's geven aan (van links naar rechts): (pijler 3) en inheemse planten en dieren in tuinen door natuurbewuste inrichting en beheer, (pijler 1) duurzaam beheer van het (openbaar) groen, en (pijler 2) natuureducatie op school, excursies en lezingen.

Pijlers ClubOG
Flyer_2012_april-voorkant.png
 
 
by R & T